Verified Emission Reductions

Verified Emission Reductions (VER’s, ook wel Voluntary Emission Reductions genoemd) zijn certificaten van investeringen in CO2-reducerende projecten over de hele wereld. VER’s zijn in het leven geroepen voor organisaties die vrijwillig hun CO2-uitstoot willen compenseren. Door VER’s te kopen financiert u een duurzame ontwikkeling èn een gecertificeerde hoeveelheid CO2-reductie.

VER’s zijn de meest gebruikte CO2-rechten voor compensatie. Er zijn verschillende internationale standaarden voor de certificering van VER’s. KeverEvents.nl investeert voornamelijk in het gebruik van de Gold Standard en de Voluntary Carbon Standard (VCS).

Gold Standard
VER-projecten voldoen aan een aantal standaarden en eisen. De hoogste garantie voor VER’s is de zogenaamde Gold Standard, ondersteund door onder meer het Wereld Natuur Fonds. Eisen waar Gold Standard-projecten aan moeten voldoen zijn:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale aspecten van een project, zoals werkgelegenheid;
  • Aantoonbare additionaliteit: het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standardrechten.